Smidesverkstaden som behärskar hela produktionskedjan

Företagsgruppen

Vätterplåt, Vättertak och Sven Anderssons mekaniska.


Tillsammans är vi starka.

Nu har vi byggnadssmide,byggnadsplåt och tätskikt under ett och samma tak. Det gör oss till en stark och heltäckande partner för beställare som vill upprätta en fastighet eller renoveringar.

Alla tre företagen är fristående och drivs av varsitt aktiebolag, dock är vår organisation uppbyggd så att vi har möjlighet att agera som ett företag för de som vill, vilket gör oss ganska unika i sammanhanget.
Vår styrka är att vi tillsammans kan genomföra stora förändringar och investeringar i våra företag till kostnaden för ett företag.
Genom endast en kontaktperson får du som byggare och fastighetsägare många fördelar. Det underlättar både tidsmässigt och ekonomiskt och gör båda parter till vinnare.

Arbetet med att kontinuerligt höja företagens kvalitet, miljö- och arbetsmiljö ska genomsyra alla företagen.
Hällaskolan i Borensberg är ett projekt som vi driver tillsammans och vi kan redan se att samordningen fungerar väldigt bra, vilket medför att vi får tidsvinster.
foretagsgruppenforetagsgruppen
foretagsgruppen
produkter och tjansterprodukter och tjanster
produkter och tjanster
produkter6produkter6
produkter6