Smidesverkstaden som behärskar hela produktionskedjan

Referenser

Exempel på utförda uppdrag.

hallaskolanhallaskolan
hallaskolan
2012-04-20

Hällaskolan.

Hällaskolan i Borensberg renoveras och byggs om för 63 miljoner. Skolan som är från 1967 har varit i behov av upprustning under en längre tid. Arbetet kommer att genomföras i tre deletapper och ska vara klart våren 2013.

Sven Anderssons Mekaniska gör samtliga smides arbeten.
raddningstjanstenraddningstjansten
raddningstjansten
2012-03-22

Nya räddningsstationen i Motala.

Idag invigdes Motalas nya räddningsstation i Bråstorp. Byggherre är Bostadsstiftelsen Platen och stationen är egentligen två sammanlänkade byggnader. En för ambulanser och en för brandfordon. Dessutom finns verkstad, konferensutrymmen och en idrottshall för fysträning.

Sven Anderssons Mekaniska gör samtliga smides arbeten.